Nr
729/2018
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rybnika”
Data podpisania
2018-10-29
Data wejścia w życie
2018-10-29
Klasyfikacja tematyczna
gospodarka komunalna
Dokument
Publikacja: 6 listopada 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)