Nr
752/2018
Dotyczy
przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Popielów
Data podpisania
2018-11-06
Data wejścia w życie
2018-11-06
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Publikacja: 7 listopada 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)