Nr
750/2018
Dotyczy
zmiany Zarządzenia 636/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 04 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedur, karty audytu wewnętrznego oraz programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Mieście Rybnik
Data podpisania
2018-11-06
Data wejścia w życie
2018-11-06
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 8 listopada 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)