Nr
747/2018
Dotyczy
uchylenia zarządzenia nr 695/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 listopada 2016 r., w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Stanu Cywilnego
Data podpisania
2018-11-06
Data wejścia w życie
2018-11-06
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 8 listopada 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)