Nr
748/2018
Dotyczy
wprowadzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rybniku instrukcji pobierania opłat skarbowych przy użyciu opłatomatu
Data podpisania
2018-11-06
Data wejścia w życie
2018-11-06
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Publikacja: 8 listopada 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)