Nr
756/2018
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 716/2018 z dnia 19.10.2018
Data podpisania
2018-11-07
Data wejścia w życie
2018-11-07
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 716/2018 z dnia 19 października 2018
    powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika: Zadanie 1)Dostawa oprogramowania MapInfo Zadanie 2) Dostawa oprogramowania ArcGISZadanie 3) Odnowienie wsparcia systemu MyQ
Publikacja: 13 listopada 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)