Nr
739/2018
Dotyczy
powołania Komisji dokonującej weryfikacji kandydatek do Rybnickiej Rady Kobiet
Data podpisania
2018-10-31
Data wejścia w życie
2018-10-31
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Publikacja: 14 listopada 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)