Nr
769/2018
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu Zespołu Szkół nr 6 w dzielnicy Boguszowice Stare, w zakresie przebudowy drogi pożarowej, rozbudowy parkingu i budowy ogrodzenia.
Data podpisania
2018-11-15
Data wejścia w życie
2018-11-15
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Publikacja: 16 listopada 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)