Nr
767/2018
Dotyczy
zbycia nieruchomości
Data podpisania
2018-11-15
Data wejścia w życie
2018-11-15
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Publikacja: 21 listopada 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)