Nr
774/2018
Dotyczy
powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa instalacji klimatyzacji z podziałem na zadania:zadanie 1) budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku zadanie 2) budowa instalacji klimatyzacji w terenowych punktach Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku
Data podpisania
2018-11-19
Data wejścia w życie
2018-11-19
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Publikacja: 21 listopada 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)