Nr
772/2018
Dotyczy
uchylenia zarządzenia nr 657/2006 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie organizacji przekazywania informacji o zagrożeniach zimowych i pozostałych zagrożeniach na terenie Miasta Rybnika.
Data podpisania
2018-11-19
Data wejścia w życie
2018-11-19
Klasyfikacja tematyczna
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Dokument
Publikacja: 21 listopada 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)