Nr
771/2018
Dotyczy
odstąpienia od procedur określonych w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne przy udzielaniu zamówień w związku z zakupem usług szkoleniowych za pośrednictwem platformy szkoleniowej
Data podpisania
2018-11-16
Data wejścia w życie
2018-11-16
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Publikacja: 21 listopada 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)