Nr
777/2018
Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
Data podpisania
2018-11-19
Data wejścia w życie
2018-11-19
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Publikacja: 21 listopada 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)