Nr
785/2018
Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości
Data podpisania
2018-11-21
Data wejścia w życie
2018-11-21
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Publikacja: 22 listopada 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)