Nr
779/2018
Dotyczy
przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku
Data podpisania
2018-11-20
Data wejścia w życie
2018-11-20
Przygotował
ZGM
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Publikacja: 23 listopada 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)