Nr
778/2018
Dotyczy
zbycia lokalu użytkowego
Data podpisania
2018-11-20
Data wejścia w życie
2018-11-20
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Publikacja: 23 listopada 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)