Nr
787/2018
Dotyczy
zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 608/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie określenia liczby Zastępców Prezydenta Miasta Rybnika i ich powołania
Data podpisania
2018-11-23
Data wejścia w życie
2018-11-23
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 23 listopada 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)