Nr
789/2018
Dotyczy
zmiany załącznika do Zarządzenia 341/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 maja 2018 r. określającego sposób wysyłania i doręczania poczty miejscowej
Data podpisania
2018-11-23
Data wejścia w życie
2018-12-01
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 26 listopada 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)