Nr
788/2018
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 776/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu ,,Czyste powietrze”, w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Data podpisania
2018-11-23
Data wejścia w życie
2018-11-23
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 776/2018 z dnia 19 listopada 2018
    ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu ,,Czyste powietrze”, w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Publikacja: 27 listopada 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)