Nr
796/2018
Dotyczy
powołania na stanowisko i nawiązania stosunku pracy z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika – Panem Tomaszem Karakuła
Data podpisania
2018-11-26
Data wejścia w życie
2018-11-26
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Publikacja: 28 listopada 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)