Nr
798/2018
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 787/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 grudnia 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2018 roku
Data podpisania
2018-11-27
Data wejścia w życie
2018-11-27
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 787/2017 z dnia 7 grudnia 2017
    powołania składu osobowego Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2018 roku
Publikacja: 30 listopada 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)