Nr
799/2018
Dotyczy
ogłoszenia konkursu na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Data podpisania
2018-11-27
Data wejścia w życie
2018-11-27
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Publikacja: 30 listopada 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)