Nr
805/2018
Dotyczy
powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.44.2018
Data podpisania
2018-12-03
Data wejścia w życie
2018-12-03
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Publikacja: 4 grudnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)