Nr
797/2018
Dotyczy
powołania Zespołu Zadaniowego do spraw organizacji X Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania
Data podpisania
2018-11-27
Data wejścia w życie
2018-11-27
Przygotował
BK
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Publikacja: 4 grudnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)