Nr
802/2018
Dotyczy
obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Data podpisania
2018-12-03
Data wejścia w życie
2018-12-03
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Publikacja: 5 grudnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)