Nr
810/2018
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Data podpisania
2018-12-04
Data wejścia w życie
2018-12-04
Klasyfikacja tematyczna
Zdrowie i opieka społeczna
Dokument
Publikacja: 7 grudnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)