Nr
819/2018
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska
Data podpisania
2018-12-06
Data wejścia w życie
2018-12-06
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Ochrona środowiska
Dokument
Publikacja: 7 grudnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)