Nr
825/2018
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2019 roku
Data podpisania
2018-12-13
Data wejścia w życie
2018-12-13
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Publikacja: 18 grudnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)