Nr
834/2018
Dotyczy
zmiany organizacji i zasad działania Systemu Wczesnego Ostrzegania w Mieście Rybnik wprowadzonego załącznikiem Nr 1 Zarządzenia Nr 9/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 stycznia 2014 r.
Data podpisania
2018-12-19
Data wejścia w życie
2018-12-19
Klasyfikacja tematyczna
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 20 grudnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)