Nr
841/2018
Dotyczy
powołania składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku
Data podpisania
2018-12-20
Data wejścia w życie
2018-12-20
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Publikacja: 20 grudnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)