Nr
843/2018
Dotyczy
ustalenia wymiaru czasu pracy w 2019 roku
Data podpisania
2018-12-20
Data wejścia w życie
2018-12-20
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Publikacja: 27 grudnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)