Nr
846/2018
Dotyczy
udzielenia dotacji na powierzenie w 2019 roku realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Data podpisania
2018-12-21
Data wejścia w życie
2019-01-01
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Publikacja: 27 grudnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)