Nr
847/2018
Dotyczy
udzielenia Fundacji Ekologicznej „Ekoterm Silesia” z siedzibą w Rybniku przy ul. J. F. Białych 7 dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2019 roku w obszarze: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Data podpisania
2018-12-21
Data wejścia w życie
2019-01-01
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Publikacja: 27 grudnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)