Nr
844/2018
Dotyczy
udzielenia dotacji na powierzenie w 2019 roku realizacji zadania publicznego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności
Data podpisania
2018-12-20
Data wejścia w życie
2018-12-20
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Publikacja: 27 grudnia 2018 r. Barbara Witala (Młodszy Referent Or)