Nr
862/2018
Dotyczy
zmiany instrukcji obiegu dokumentów związanych z nieruchomościami znajdującymi się na stanie Wydziału Mienia Urzędu Miasta Rybnika
Data podpisania
2018-12-28
Data wejścia w życie
2018-12-28
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 818/2017 z dnia 28 grudnia 2017
    wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów związanych z nieruchomościami znajdującymi się na stanie Wydziału Mienia Urzędu Miasta Rybnika
Publikacja: 31 grudnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)