Nr
867/2018
Dotyczy
powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie Miasta Rybnika
Data podpisania
2018-12-31
Data wejścia w życie
2018-12-31
Klasyfikacja tematyczna
Zdrowie i opieka społeczna
Dokument
Publikacja: 2 stycznia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)