Nr
852/2018
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180118 S ul. Artura Grottgera poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika
Data podpisania
2018-12-21
Data wejścia w życie
2018-12-21
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Komunikacja, drogi i transport
Dokument
Publikacja: 2 stycznia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)