Nr
6/2019
Dotyczy
udzielenia Towarzystwu Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 27, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku
Data podpisania
2019-01-03
Data wejścia w życie
2019-01-03
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Publikacja: 3 stycznia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 3 stycznia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)