Nr
7/2019
Dotyczy
przygotowania materiałów z wykonania budżetu miasta Rybnika i planów finansowych za 2018 rok w podziale na dzielnice Miasta, sprawozdania merytorycznego z działalności oraz informacji o stanie mienia
Data podpisania
2019-01-03
Data wejścia w życie
2019-01-03
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Dokument
Publikacja: 3 stycznia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)