Nr
8/2019
Dotyczy
realizacji zadań obrony cywilnej, obronnych i zarządzania kryzysowego na terenie Miasta Rybnika w 2019 roku
Data podpisania
2019-01-03
Data wejścia w życie
2019-01-03
Klasyfikacja tematyczna
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Dokument
Publikacja: 7 stycznia 2019 r. Barbara Witala (Młodszy Referent Or)
Aktualizacja: 7 stycznia 2019 r. Barbara Witala (Młodszy Referent Or)