Nr
870/2018
Dotyczy
zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach
Data podpisania
2018-12-31
Data wejścia w życie
2019-01-01
Przygotował
BK
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Publikacja: 8 stycznia 2019 r. Barbara Witala (Młodszy Referent Or)
Aktualizacja: 8 stycznia 2019 r. Barbara Witala (Młodszy Referent Or)