Nr
9/2019
Dotyczy
udzielenia Klubowi Sportowemu „Polonia” z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku
Data podpisania
2019-01-04
Data wejścia w życie
2019-01-04
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Publikacja: 9 stycznia 2019 r. Barbara Witala (Młodszy Referent Or)