Nr
10/2019
Dotyczy
przyznania dotacji z budżetu Miasta w 2019 roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Rybnika na utrzymanie gotowości bojowej
Data podpisania
2019-01-08
Data wejścia w życie
2019-01-08
Klasyfikacja tematyczna
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Dokument
Publikacja: 9 stycznia 2019 r. Barbara Witala (Młodszy Referent Or)