Nr
14/2019
Dotyczy
udzielenia Kółku Rolniczemu w Rybniku - Popielowie z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 1/1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku
Data podpisania
2019-01-08
Data wejścia w życie
2019-01-08
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Publikacja: 10 stycznia 2019 r. Barbara Witala (Młodszy Referent Or)