Nr
17/2019
Dotyczy
uchylenia zarządzenia nr 599/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu oraz powołania Kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz
Data podpisania
2019-01-10
Data wejścia w życie
2019-01-10
Przygotował
BK
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Publikacja: 11 stycznia 2019 r. Barbara Witala (Młodszy Referent Or)