Nr
19/2019
Dotyczy
korzystania przez Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej z siedzibą w Rybniku przy ul. Floriańskiej 28 w Rybniku z lokalu przy ul. Kraszewskiego 9.
Data podpisania
2019-01-10
Data wejścia w życie
2019-01-10
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Publikacja: 15 stycznia 2019 r. Barbara Witala (Młodszy Referent Or)