Nr
29/2019
Dotyczy
sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 46/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości
Data podpisania
2019-01-14
Data wejścia w życie
2019-01-14
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Publikacja: 15 stycznia 2019 r. Barbara Witala (Młodszy Referent Or)