Nr
27/2019
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Popielów
Data podpisania
2019-01-14
Data wejścia w życie
2019-01-14
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Publikacja: 16 stycznia 2019 r. Barbara Witala (Młodszy Referent Or)