Nr
22/2019
Dotyczy
rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Frontowej, Gabrieli Zapolskiej, Willowej, Teofila Bieli i Ziołowej (MPZP 47) – wyłożenie do publicznego wglądu od 08.11.2018 roku do 07.12.2018 roku, zbieranie uwag do 21.12.2018 roku
Data podpisania
2019-01-11
Data wejścia w życie
2019-01-11
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Publikacja: 17 stycznia 2019 r. Barbara Witala (Młodszy Referent Or)