Nr
11/2019
Dotyczy
powołania Zespołu Zadaniowego dla projektu pod nazwą "ALT/BAU - Alternative Building Activation Units" realizowanego w ramach programu URBACT - Sieć Transferu
Data podpisania
2019-01-08
Data wejścia w życie
2019-01-08
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Strategia i rozwój miasta
Dokument
Publikacja: 22 stycznia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)